top of page

Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması:

İşbu “Gizlilik Sözleşmesi, www.sahilturizm.com sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar için geçerlilik kazanır. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

sahilturizm.com ‘u kişisel bilgilerinizi paylaşmak zorunda olmadan ziyaret edebilirsiniz. sahilturizm.com ‘a üye olarak, fuar veya tur rezervasyon formlarını doldurarak, direkt talep yoluyla veya e-bültenlerimize kayıt yaptırmak suretiyle kişisel bilgilerinizi bırakmanız durumunda anonim kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Bu noktadan itibaren bilgilerinizin Yeşil Sahil Turizm ve Seyahat Ltd.Şti’ nin kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Talep ettiğiniz bilgi, rezervasyon hizmetleri ve kullanıcı desteğini sağlamak;

Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve sahilturizm.com Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak;

Yeşil Sahil Turizm ve Seyahat Ltd. Şti. ve grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;

Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik postada yer almaktadır)

Uyuşmazlıkları ve sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

Çerezler (Cookies)

sahilturizm.com sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar olan çerezleri kullanmaktayız. Kullanıcılar dilerlerse çerezleri kabul etmek istemeyecek şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Güvenlik

sahilturizm.com sitesiyle paylaştığınız kişisel bilgiler yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

sahilturizm.com aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0552 888 00 53 – 0850 888 00 53 – 0464 212 00 94

E-Mail: bilgi@sahilseyahat.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli müşterilerimiz,

Sizlerin, Yeşil Sahil Turizm ve Seyahat Ltd. Şti.’nin (“Şirketimiz”) çeşitli satış kanallarından gerçekleştireceğiniz seyahat alışverişleriniz sırasında bizlerle paylaştığınız her türlü bilginiz, Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) hükümlerine uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmakta ve size sunulan hizmetin niteliğine göre yurtdışında ve/veya yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere aktarılmakta ve güvende tutulmaktadır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi, talep ettiğiniz hizmetlerin hayata geçirilebilmesiyle ilgili olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) paylaşmaktadır.

Şirketimiz, Hizmet Sağlayıcıları ile kişisel verilerinizi yalnızca talep etmiş olduğunuz hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla toplamakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta, yurtdışında ve yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere, ilgili hizmetin gerektirdiği kadar kısmını aktarmakta ve güvende tutmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin seyahatinizle bağlantılı olarak işlenmesi konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dâhil olmak üzere Şirket ile iş birliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirketimiz, kişisel verilerinizin bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri almaktadır. Şirketimiz ayrıca, kişisel verilerinize yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel verilerinize erişim sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmese gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

Siz müşterilerimiz kanun kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler ’in silinmesini veya yok edilmesini isteme;

Kanunun ilgili maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimizin Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirketimize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Yeşil Sahil Seyahat Turizm Taş. Ltd. Şti.

GÜNÜBİRLİK TURLAR

 

GENEL ŞARTLAR

   a) Gezi süresi 1 gündür.
   b) Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında tek bir çocuk için uygulanmaktadır.
   c) Rehberimiz, programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile program seyrinde değişiklik yapabilir.
   d) Turlarımız ulaşım, tur programı ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez.
   e) 2 yaşını doldurmuş her bir bireyin koltukta oturması zorunludur.
   f) Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, çevre gezileri vb. haklar iade edilmez.
   g) Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilmez.
   h) Tur'un hareket etmesi için gerekli sayı 12 kişi olarak belirlenmiştir. Tur'un hareketi için yeterli sayının sağlanamaması durumunda (Hareket Saatine)* 8 saat kala haber vermek şartıyla turu iptal etme hakkı Yeşil Sahil Turizm'de saklıdır.
   i) Tur'un belirtilen zamana kadar iptali durumunda misafirin tazminat hakkı ve Yeşil Sahil Turizm'in sorumluluğu yoktur.
   j) Tur programında belirtilen saatler normal hava ve yol koşullarına göre hesaplanmış olup olası gecikmelerde Yeşil Sahil Turizm'in sorumluluğu ve misafirin tazminat hakkı yoktur.
   k) Tur öncesinde ya da tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle ziyaret edilemeyen bölgelerden Yeşil Sahil Turizm sorumlu değildir ve misafirin tazminat hakkı yoktur.
   l) Belirtilen kalkış saatlerinde misafirlerin biniş yerlerinde olmamaları durumunda maksimum bekleme süresi 10 dakikadır. 10 dakika beklemenin sonunda katılımcılar henüz gelmediyse araç hareket edecektir. Bu durumda katılımcıya herhangi bir iade yapılmayacak ve tur'u farklı bir tarihe ertelenmeyecektir. Katılımcı ya da katılımcıların hakkı yanacaktır.

* Satın alınan tur'un ilk kalkış noktasında ki hareket saati

 

 İPTAL, İADE VE DEĞİŞİLİK İŞLEMLERİ

   1) Tur hareket saatine 48 saat kalaya kadar yapılan;
       a) İptal işlemlerinde ödenen ücret herhangi bir kesintiye uğramadan alıcıya iade edilir.
       b) Değişiklik İşlemlerinde;
           a) Aktarılan tur'un ücreti ilk ödenen ücretten fazla ise aradaki fark tahsil edilir.
           b) Aktarılan tur ücreti ilk ödenen ücretten az ise aradaki fark kesintisiz olarak iade edilir.
   2) Tur hareket saatine 24 - 48 saat (arasında) kala yapılan;
       a) İptal işlemlerinde ödenen ücret %35 kesintili olarak alıcıya iade edilir.
       b) Değişiklik İşlemlerinde;
           a) Ödenen ücretin %35'i kesilir ve ödeme diğer tura aktarılır. Aktarılan tur'un ücreti, aktarılan ödemeden fazla ise aradaki fark tahsil edilir.
           b) Ödenen ücretin %35'i kesilir ve ödeme diğer tura aktarılır. Aktarılan tur'un ücreti, aktarılan ödemeden az ise aradaki fark iade edilir.
   3) Tur hareket saatine 15 - 24 saat (arasında) kala yapılan;
       a) İptal işlemlerinde ödenen ücret %50 kesintili olarak alıcıya iade edilir.
       b) Değişiklik İşlemlerinde;
           a) Ödenen ücretin %50'si kesilir ve ödeme diğer tura aktarılır. Aktarılan tur'un ücreti, aktarılan ödemeden fazla ise aradaki fark tahsil edilir.
           b) Ödenen ücretin %50'si kesilir ve ödeme diğer tura aktarılır. Aktarılan tur'un ücreti, aktarılan ödemeden az ise aradaki fark iade edilir.
   4) Tur hareket saatine 15 saatten daha az kala yapılan işlemlerde hiçbir şekilde iptal, iade ve değişiklik yapılmamaktadır.
   5) Satın alınan tur, satın alma tarihi ve saatinden itibaren 2 saat (120 dakika) içinde koşulsuz şartsız iptal edilebilir.
   6) İndirimli ya da kampanyalı turlarda hiçbir şekilde iptal, iade ve değişiklik hakkı bulunmamaktadır.

 

ÖNEMLİ: İptal, iade ve değişiklik işlemlerinde ücret iadesi işlemleri aynı gün yapılır. Ödemenin alıcıya ulaşması 3 - 10 iş günü arasında (Banka ve ödeme yapılan karta göre değişiklik göstermektedir.) sürmektedir.Ödemenin belirtilen iş günleri arasında  alıcıya aktarılmaması durumunda alıcı iletişim numaralarımızdan bizlerle iletişime geçerek iade referans numarasını alabilir ve daha sonra bankası ile iletişime geçebilir.

NOT: Farklı yerlerden binecek olan kişilere satın alma işlemlerinden sonra saat bilgisi aktarılacaktır.


ÖNEMLİ:

GÜNÜBİRLİK TURLARIMIZDA;

   a) 0 - 1,99 yaş çocuklardan ücret alınmaz. (0 - 1,99 yaş arasındaki çocuklara koltuk talep edilmesi durumunda 02 - 5,99 yaş arası ücretlendirme yapılır.)
   b) 2 - 5,99 yaş arası %20 indirimlidir.
   c) 6 - 11,99 yaş arası %10 indirimlidir.
   d) 12 yaş ve üzeri normal ücrete tabidir.

KONAKLAMALI TURLAR

GENEL ŞARTLAR

   a) Gezi süresi satın alınan tur'a göre değişiklik göstermektedir.
   b) Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında tek bir çocuk için uygulanmaktadır.
   c) Rehberimiz, programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile program seyrinde değişiklik yapabilir.
   d) Turlarımız ulaşım, tur programı, konaklama ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür, ayrı ayrı düşünülemez.
   e) 2 yaşını doldurmuş her bir bireyin koltukta oturması zorunludur.
   f) Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, çevre gezileri,konaklama vb. haklar iade edilmez.
   g) Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilmez.
   h) Tur'un hareket etmesi için gerekli sayı 15 kişi olarak belirlenmiştir. Tur'un hareketi için yeterli sayının sağlanamaması durumunda (Hareket Saatine)* 48 saat kala haber vermek şartıyla turu iptal etme hakkı Yeşil Sahil Turizm'de saklıdır.
   i) Şirketimiz kişi sayısına bağlı olarak aşağıda bulunan ulaşım araçlarından birini kullanma hakkını saklı tutar.
   j) Tur'un belirtilen zamana kadar iptali durumunda misafirin tazminat hakkı ve Yeşil Sahil Turizm'in sorumluluğu yoktur.
   k) Tur programında belirtilen saatler normal hava ve yol koşullarına göre hesaplanmış olup olası gecikmelerde Yeşil Sahil Turizm'in sorumluluğu ve misafirin tazminat hakkı yoktur.
   l) Tur öncesinde ya da tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle ziyaret edilemeyen bölgelerden Yeşil Sahil Turizm sorumlu değildir ve misafirin tazminat hakkı yoktur.
  m) Belirtilen kalkış saatlerinde misafirlerin biniş yerlerinde olmamaları durumunda maksimum bekleme süresi 10 dakikadır. 10 dakika beklemenin sonunda katılımcılar henüz gelmediyse araç hareket edecektir. Bu durumda katılımcıya herhangi bir iade yapılmayacak ve tur'u farklı bir tarihe ertelenmeyecektir. Katılımcı ya da katılımcıların hakkı yanacaktır.

* Satın alınan tur'un ilk kalkış noktasında ki hareket saati

 

 İPTAL, İADE VE DEĞİŞİLİK İŞLEMLERİ

   1) Tur hareket saatine 21 gün kalaya kadar yapılan;
       a) İptal işlemlerinde ödenen ücret herhangi bir kesintiye uğramadan alıcıya iade edilir.
       b) Değişiklik İşlemlerinde;
           a) Aktarılan tur'un ücreti ilk ödenen ücretten fazla ise aradaki fark tahsil edilir.
           b) Aktarılan tur ücreti ilk ödenen ücretten az ise aradaki fark kesintisiz olarak iade edilir.
   2) Tur hareket saatine 14 - 21 gün (arasında) kala yapılan;
       a) İptal işlemlerinde ödenen ücret %35 kesintili olarak alıcıya iade edilir.
       b) Değişiklik İşlemlerinde;
           a) Ödenen ücretin %35'i kesilir ve ödeme diğer tura aktarılır. Aktarılan tur'un ücreti, aktarılan ödemeden fazla ise aradaki fark tahsil edilir.
           b) Ödenen ücretin %35'i kesilir ve ödeme diğer tura aktarılır. Aktarılan tur'un ücreti, aktarılan ödemeden az ise aradaki fark iade edilir.
   3) Tur hareket saatine 7 - 14 gün (arasında) kala yapılan;
       a) İptal işlemlerinde ödenen ücret %50 kesintili olarak alıcıya iade edilir.
       b) Değişiklik İşlemlerinde;
           a) Ödenen ücretin %50'si kesilir ve ödeme diğer tura aktarılır. Aktarılan tur'un ücreti, aktarılan ödemeden fazla ise aradaki fark tahsil edilir.
           b) Ödenen ücretin %50'si kesilir ve ödeme diğer tura aktarılır. Aktarılan tur'un ücreti, aktarılan ödemeden az ise aradaki fark iade edilir.
   4) Tur hareket saatine 7 günden daha az kala yapılan işlemlerde hiçbir şekilde iptal, iade ve değişiklik yapılmamaktadır.
   5) Satın alınan tur, satın alma tarihi ve saatinden itibaren 1 gün (24 saat) içinde koşulsuz şartsız iptal edilebilir.
   6) İndirimli ya da kampanyalı turlarda hiçbir şekilde iptal, iade ve değişiklik hakkı bulunmamaktadır.

 

ÖNEMLİ: İptal, iade ve değişiklik işlemlerinde ücret iadesi işlemleri aynı gün yapılır. Ödemenin alıcıya ulaşması 3 - 10 iş günü arasında (Banka ve ödeme yapılan karta göre değişiklik göstermektedir.) sürmektedir. Ödemenin belirtilen iş günleri arasında  alıcıya aktarılmaması durumunda alıcı iletişim numaralarımızdan bizlerle iletişime geçerek iade referans numarasını alabilir ve daha sonra bankası ile iletişime geçebilir.

NOT: Farklı yerlerden binecek olan kişilere satın alma işlemlerinden sonra saat bilgisi aktarılacaktır.
 

ÖNEMLİ:
KONAKLAMALI TURLARIMIZDA;

   a) 0 - 1,99 yaş çocuklardan ücret alınmaz. (0 - 1,99 yaş arasındaki çocuklara koltuk talep edilmesi durumunda 02 - 5,99 yaş arası ücretlendirme yapılır.)
   b) 2 - 5,99 yaş arası %50 indirimlidir. (Araç içinde koltuk sahibi olacak fakat otelde yatak sahibi olmayacaktır. (Anne ve Baba yanında konaklama yapacaktır.) Yatak istenmesi durumunda 6 - 11,99 yaş arası ücretlendirme geçerli olacaktır.)
   c) 6 - 11,99 yaş arası %25 indirimlidir.
   d) 12 yaş ve üzeri normal ücrete tabidir.

ULAŞIM ARAÇLARIMIZ

NOT: Turlarımızda kişi sayısına göre, aşağıda belirtilen araç tiplerinden herhangi birisi kullanılır.

 

OTOBÜSLER

MERCEDES TRAVEGO & TOURISMO: 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi tempomat (Hız sınırlayıcı ve sabitleyici), tv, dvd player (Dvd, Vcd, Cd, Mp3), önde ve ortada 15" Lcd Monitör.

MAN FORTUNA: 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi tempomat (Hız sınırlayıcı ve sabitleyici), tv, dvd player (Dvd, Vcd, Cd, Mp3), önde ve ortada 15" Lcd Monitör.

NEOPLAN CITYLINER / TOURLINER: 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi tempomat (Hız sınırlayıcı ve sabitleyici), tv, dvd player (Dvd, Vcd, Cd, Mp3), önde ve ortada 15" Lcd Monitör.

TEMSA SAFIR / MARATON: 46+1+1 koltuklandırma, abs, asr, klimalı, karoseri indirme kaldırma sistemi tempomat (Hız sınırlayıcı ve sabitleyici), tv, dvd player (Dvd, Vcd, Cd, Mp3), önde ve ortada 15" Lcd Monitör.

 MİDİBÜSLER

ISUZU TURKUAZ: 31+1 veya 27+1 koltuklandırma, yatar otobüs koltuklu, abs, asr, klimalı, 1 adet monitör, 1 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı.

NOVO LUX: 31+1 veya 27+1 koltuklandırma, yatar otobüs koltuklu, abs, asr, klimalı, 1 adet monitör, 1 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı.

TEMSA PRESTIGE: 31+1 veya 27+1 koltuklandırma, yatar otobüs koltuklu, abs, asr, klimalı, 1 adet monitör, 1 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı.

 MİNİBÜSLER

MERCEDES SPRINTER: 12+1 veya 16+1 koltuklandırma, özel tasarlanmış yatar otobüs deri koltuklu, abs, asr, klimalı, 1 adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı.

VOLKSWAGEN CRAFTER: 12+1 veya 16+1 koltuklandırma, özel tasarlanmış yatar otobüs deri koltuklu, abs, asr, klimalı, 1 adet buzdolabı, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, cd ve dvd oynatıcı.

 

Tur programlarımız 6502 nolu tüketici kanuna uygun olarak hazırlanmıştır.
Bölgelerde verilen serbest vakit süreleri, müze ve ören yerlerinde verilen serbest vakitler turdan tura değişmekle birlikte, her gün düzenli olarak tur rehberi tarafından misafirlere bildirilmektedir. Profesyonel tur rehberi, ilgili güne ait programı en iyi bilen kişi olduğundan, gezi noktalarına ve müze açılış saatlerine göre programını belirleyip, buna uygun saatte depar verecektir. Tura katılan her misafir, tur rehberinin bildireceği bu saatlere uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Her misafir program akışını aksatmamak ile mükelleftir.

 

bottom of page